Bureau Zelf

Bij alles wat je doet ben je zelf bij. Problemen en oplossingen zitten in jezelf. Wat is dat Zelf. Wat zegt het. Wij helpen je de stem van je diepere zelf te volgen en te doen wat je Zelf werkelijk wilt.

Geweldloos handelen
Hoe bereik je zonder geweld je doelen. Elk doel dat met fysiek, psychisch of verbaal geweld wordt bereikt, draagt de eigen vernietiging in zich, als een tijdbom. Dit in te zien is het begin van geweldloos communiceren en handelen. Hiervoor is luisteren nodig

Luisteren
Bureau Zelf wil het luisteren in ere herstellen. In onze maatschappij is veel geschreeuw en lawaai. Hierdoor is het gehoor van de mensen afgestompt. De meeste problemen ontstaan doordat mensen niet goed naar elkaar luisteren. De oplossing ligt dan in het contact maken met de zintuigen, aandachtig kijken en luisteren naar de situatie, en dan handelen naar wat Nu nodig is. Dit is ware tegenwoordigheid van geest.

Onze missie
De missie van Bureau Zelf is drieledig. Zelf doen, maar niet alleen. Leren luisteren, geweldloos communiceren en handelen. De coaching en trainingen van Bureau Zelf kenmerken zich door praktische nuchterheid, we geven handvaten om je dagelijkse leven efficienter, effectiever en plezieriger te maken.

Bureau Zelf wordt geleid door Jan Kuipers Alma.
Sinds 2007 geef ik NLP & Meditatie trainingen, en vanaf 2008 ben ik actief als personal coach. Daarvoor heb ik ruim 10 jaar gewerkt als manager in de IT-sector. In de jaren '80 en '90 was ik werkzaam als leraar en als muzikant. 
Ik beoefen al 20 jaar transcendente meditatie en sinds 2005 ben ik bezig met NLP.